IMSP CMF Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
luni-vineri 8:00-19:00
sâmbăta 8:00-14:00
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Hotline (373 231) 7-4334
Anticamera (373 231) 7-5228
Fax (373 231) 7-2588
E-Mail:

 imspcmfbalti@gmail.com

 

Noutăţi

 

Conform art.231 a Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoanele fizice care achită primele AOAM cu depăşirea termenelor stabilite la art.22 alin.(1) şi art.23 alin.(1) a legii indicate vor beneficia de asistenţa medicală în baza poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală după expirarea a 7 zile calendaristice din momentul achitării primei AOAM pentru anul respectiv de gestiune şi a penalităţilor aferente acesteia.

Totodată prevederile sus numite ne se aplică persoanelor fizice care achită primele de asigurare obligatorie în termenul legal (01.01.2014 – 31.03.2014) şi care a fost prelungit până la data de 17 aprilie 2014 (scrisoarea CNAM nr.01/11-30 din 24.03.14).